Nyheder

Den bygværksprojekte- spacerrende
Statikerattestation

Partner i projekthotel


 

Consize - home Velkommen hos ConSize
- viden, kompetence og samspil

ConSize er en fremsynet vidensvirksomhed, der tilbyder kundetilpassede konsulentydelser indenfor byggeriet. ConSize´s ydelser er funderet i en solid byggeteknisk erfaringsopsamling.

Vore opgaver udføres altid i tæt samspil med kunden. Vi koncentrerer vores indsats omkring vore kerneydelser, der vedrører byggeriet fra dets indledende faser til ibrugtagning.

En af ConSize´s kerneydelser er relateret til "Anerkendelsesordningen for Statikere" under Ingeniørforeningen i Danmark, IDA. Vi udfører statikeratttestation af beregninger og konstruktionsprojekt.. Tilknytning af statikeren til et projekts tidlige faser kan sikre projektets idelle disposition og kan smidiggøre den myndighedsmæssige behandling af funderings- og konstruktionsprojekt og statiske beregninger.

ConSize vil på det lange sigt skabe merværdi for sine kunder. Vi gør det med samspil og hovedelementerne er deling af viden, kompetence og erfaring.

 

ConSize Konsulentfirma F.R.I | Turkisvej 36 | 8700 Horsens | Tel. 7564 7584 / 4044 7584 | CVR nr. 21 76 37 80

 
     


Tilbage til startsie