Nyheder

Den bygværksprojekte- spacerrende
Statikerattestation

Partner i projekthotel


 

Den bygværksprojekterende
- byggeprojektets tekniske tovholder

Snart ser et nyt begreb dagens lys inden for byggeriet: Den bygværksprojekterende.

Fastsættelse af rollen som den bygværksprojekterende bliver sandsynligvis resultatet af en revision af bygningsreglementet, BR-95, der snart vil være en realitet.

Byggeriet har i nogle år undergået en udvikling, hvor projektering i større og større omfang er uddelegeret til leverandører og underrådgivere på afgrænsede områder. Denne tendens nævnes som årsag til flere problematiske episoder i dansk byggeri, inden for de seneste år. Tænk blot på sammenbruddet af tagkonstruktionen på Siemens Arena m.fl.

En løsning på dette er etablering af rollen som bygværksprojekterende.

Den bygværksprojekterende er den rådgiver, der i et byggeprojekt tildeles rollen som den person, der definerer ansvarsmæssige snitflader mellem de involverede parter i den enkelte byggesag. Den bygværksprojekterende skal som tovholder sikre, at alle underrådgivere og leverandører yder forskriftsmæssige og koordinerede bidrag til projektet.

I forbindelse med større og komplicerede byggerier vil denne rolle skulle varetages af en anerkendt statiker.

ConSize´s kan i kraft af sine kerneydelser allerede nu tilbyde denne ydelse – også til større og komplicerede byggerier.

 

ConSize Konsulentfirma F.R.I | Turkisvej 36 | 8700 Horsens | Tel. 7564 7584 / 4044 7584 | CVR nr. 21 76 37 80

 
     


Tilbage til startsie