Nyheder

Den bygværksprojekte- spacerrende
Statikerattestation

Partner i projekthotel


  Bygherrerådgivning Bygherrerådgivning
- i alle byggeriets faser og aftaleformer

I ConSize vil vi være med til at skabe de bedste rammer for vores fælles virke i vores samfund. Vi indgår i tæt samspil med bygherren og interessenterne omkring et givet projekt fra idéfasen til ibrugtagning af det færdige byggeri.

Vi kender bygebranchens samarbejdsformer og aftaleforhold og varetager bygherrens interesser, sætter den rigtige organisation og sikrer via effektiv processtyring, at bygherren får skabt optimale vilkår for samspillet i byggeriet.

Vi analyserer bygherrens behov og målretter vores rådgivning efter opgavens størrelse, karakter og kompleksitet. Vi har således ingen standardydelser, men rådgiver individuelt den enkelte bygherre.

ConSize yder bygherrerådgivning til bl.a.:

• Private investorer
• Erhvervsvirksomheder
• Offentlige og offentligretlige bygherrer
• Projektudviklere
• Købere og sælgere af fast ejendom
• Forsikringstagere og -selskaber

ConSize varetager de fleste discipliner inden for bygherrerådgivningen, f. eks.

• Behovsanalyser
• Styring af økonomi og tidsplanlægning
• Oprettelse af projektorganisation
• Entrepriseformer og partnering
• Udbud, kontraktforhandling og kontrahering
• Overvågnng af kvalitet, økonomi og tid

ConSize vil i de tilfælde, der kræver viden fra andre fagområder, f.eks. jura, udenlandske aftale- og kontraktforhold, IT m.v, trække på vores store netværk af specialister. Vi sætter med andre ord holdet, der løser opgaven.

 

ConSize Konsulentfirma F.R.I | Turkisvej 36 | 8700 Horsens | Tel. 7564 7584 / 4044 7584 | CVR nr. 21 76 37 80

 
     


Tilbage til startsie