Nyheder

Den bygværksprojekte- spacerrende
Statikerattestation

Partner i projekthotel


  Referencer Referencer
- der står mennesker bag

Vores referenceliste indeholder projekter, hvor personer tilknyttet ConSize har bidraget med deres viden og kompetence.

Den viden og erfaringsopsamling, der i dag er tilstede i ConSize, er indhentet gennem en alsidig vifte af projekteringsopgaver over de seneste 15 år. Projekteringsopgaverne har bl.a. omfattet:

 • Renseanlæg
 • Undervisningsbygninger
 • Administrationsbygninger og kontorer
 • Plejeinstitutioner
 • Pengeinstitutter
 • Industribyggeri
 • Boliger
 • Bygninger med kulturelle formål
 • Automobilforretninger
 • Butikker
 • Laboratorier
 • Restaurering af bevaringsværdige bygninger

Nedenstående liste er et udpluk af projektreferencer, hvor personerne bag ConSize har haft afgørende indflydelse på statik og konstruktionsprojekt.

Herudover er der i forbindelse med eftersyn af hen ved 1.000 boliger for Byggeskadefonden, Huseftersynsordningen og virke som syn- og skønsmand indhentet en solid grundlæggende byggeteknisk viden.

Sagt med andre ord: Vi ved, hvad vi snakker om, når vi går i dialog med vore kunder.

 

ConSize Konsulentfirma F.R.I | Turkisvej 36 | 8700 Horsens | Tel. 7564 7584 / 4044 7584 | CVR nr. 21 76 37 80

 
     


Tilbage til startsie