Nyheder

Den bygværksprojekte- spacerrende
Statikerattestation

Partner i projekthotel


 

Projektrådgivning Projektrådgivning
- optimale løsninger og helheder

I ConSize vil vi være med til at skabe de bedste rammer for vores fælles virke i vores samfund. Det sker gennem udnyttelse af vores viden til understøttelse af skabelsen af smukke og funktionelle bygninger, hvor mennesker trives og udvikles.

Hvad enten det handler om teknik eller økonomi, finder vi i ConSize altid den optimale løsning på de opgaver og problemstillinger, vi bliver stillet overfor i samarbejdet med kunden.

I ConSize tænker vi i helheder, hvorfor også forhold som ...

• Indeklima
• Miljøpåvirkning
• Energibesparelse
• Vedligeholdelse
• Evt. også økologiske tiltag m.m.

... vil være tænkt ind i vore løsninger.

ConSize varetager de tekniske discipliner inden for og konstruktions- og installationsteknik, f. eks..

Konstruktioner:

• Betonkonstruktioner
• Stålkonstruktioner
• Trækonstruktioner
• Murværksbyggeri
• Geoteknik - fundamentsforstærkninger
• Boligbyggeri
• Ombygninger og bygningsrenovering
• Akustik
• Projektledelse af store og komplicerede byggerier og eller byggerier med særlig komprimerede tidsplaner
• Betonrenovering
• Altan- og facaderenovering

Installationer:

• Vand- varme og afløbsinstallationer
• Kloakanlæg
• Sprinkleranlæg
• Tilstandsvurdering
• El- og svagstrømsinstallationer
• Teknisk isolering
• Brandsikring
• Indeklima
• Mekanisk ventilation
• Naturlig/hybrid ventilation

Kontakt ConSize for yderligere information.

 

 

ConSize Konsulentfirma F.R.I | Turkisvej 36 | 8700 Horsens | Tel. 7564 7584 / 4044 7584 | CVR nr. 21 76 37 80

 
     


Tilbage til startsie