Nyheder

Den bygværksprojekte- spacerrende
Statikerattestation

Partner i projekthotel


  Om Consize Om ConSize
- er også et nyt begreb

ConSize er et relativt ungt firma, der går utraditionelle veje i sam-
arbejdet med kunderne. Vi arbejder engageret, rettidigt og konstruktivt i bestræbelserne på at give vores kunder en ydelse, der opfylder deres aktuelle behov.

Vi arbejder med projekter på konsulent- og projektbasis og skaber sammen med kunden sikkerhed og tryghed for alle elementer i byggeriet.

Vi vil betragtes som rådgiveren, der gennem tillid, dialog og samspil, øger projekters og byggeris sikkerhed og kvalitet. ConSize er en vidensvirksomhed og vi er derfor medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, F.R.I. ConSize er omfattet af F.R.I.´s kollektive rådgiveransvarsforsikring.

ConSize yder rådgivning og bistand i forbindelse med projekter og byggeri, der omfattet af bestemmelserne i "Anerkendelsesordningen for Statikere" under Ingeniørforeningen i Danmark, IDA.

Vi arbejder til stadighed med at udvikle kompetencer og rådgivningsydelser. Det er vores filosofi, at vore kompetencer og vores erfaring skal anvendes i samspil med kunden til gavn for denne. Vores mål er at være det naturlige valg for vores samarbejdspartnere i forbindelse med vore kerneydelser.

 

ConSize Konsulentfirma F.R.I | Turkisvej 36 | 8700 Horsens | Tel. 7564 7584 / 4044 7584 | CVR nr. 21 76 37 80

 
     


Tilbage til startsie