Nyheder

Den bygværksprojekte- spacerrende
Statikerattestation

Partner i projekthotel


  Statikerattestation

Med indførelse af BR-95 åbnedes muligheden for, at bygningsmyndig-
heden kan stille krav om, at statiske beregninger attesteres af en anerkendt statiker.

ConSize udfører denne ydelse for hele byggebranchen. Vore kunder har mange forskellige behov og vi servicerer:

  • Rådgivende Ingeniører
  • Entreprenører
  • Leverandører
  • ... og mange andre

Kontakt undertegnede for yderligere information:

Carsten Schrøder

Carsten Schrøder
Bygningsingeniør med speciale i bærende konstruktioner og fundering
Civiløkonom
Anerkendt statiker
E-mail: csc@consize.dk

 

ConSize Konsulentfirma F.R.I | Turkisvej 36 | 8700 Horsens | Tel. 7564 7584 / 4044 7584 | CVR nr. 21 76 37 80

 
     


Tilbage til startsie